10ο Διεθνές Συνέδριο “Βιβλιοθήκες, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα”

10ο Διεθνές Συνέδριο “Βιβλιοθήκες, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα”

22 Νοε
981
Views

Το 10ο διεθνές συνέδριο της Οργανωτικής Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών θα διερευνήσει τη σχέση μεταξύ βιβλιοθηκών και επιχειρηματικότητας, συνδέοντάς τις με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Τον 21ο αιώνα οι βιβλιοθήκες και τα κέντρα πληροφόρησης μεταμορφώνονται για να καλύψουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών τους. Για το λόγο αυτό, όχι μόνο προσαρμόζουν τις υπηρεσίες τους για να παραμένουν σχετικές, αλλά προσπαθούν να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες-στόχους από την κοινότητα που εξυπηρετούν. Ο επιχειρηματικός και επιχειρησιακός τομέας θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω, παρόλο που οι βιβλιοθήκες κατέχουν επιχειρηματικές πληροφορίες στις έντυπες και ηλεκτρονικές συλλογές τους. Με την προσέγγιση αυτή, οι βιβλιοθήκες θα είναι σε θέση να αποδείξουν την προστιθέμενη αξία τους στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και κατά συνέπεια, να συμβάλλουν στην οικονομική άνθηση της κοινότητας. Επομένως, οι συμπράξεις και συνεργασίες με την επιχειρηματικότητα θα δώσουν κίνητρα στις βιβλιοθήκες για να σκέπτονται δημιουργικά και να επινοούν καινοτόμες υπηρεσίες που θα χρησιμοποιηθούν από τον επιχειρηματικό τομέα. Στο συνέδριο επίσης θα διερευνηθεί το πώς οι βιβλιοθηκονόμοι και οι επαγγελματίες της πληροφόρησης επιδεικνύουν επιχειρηματική νοοτροπία με δημιουργική αναζήτηση και αξιοποίηση ευκαιριών για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους και του προφίλ των βιβλιοθηκών τους, μέσω στρατηγικών συνεργασιών, πειραματισμών, διαχείρισης κινδύνων προσαρμοστικότητα στις αλλαγές κ.α. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ομιλητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα θα παρουσιάσουν τα αμοιβαία οφέλη από τη συνεργασία των δύο μερών.

10ο Διεθνές Συνέδριο “Βιβλιοθήκες, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα”