(α) Αρχή λειτουργίας και σύντομη ιστορική ανασκόπηση.(β) Τι ξεχωρίζει το laser από τις συνήθεις πηγές φωτός;

Ομιλητές: Μπακάλης Ναούμ

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 58:33

Εκδήλωση: Επιστήμης - Κοινωνία - Ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις: Laser … μια ακτίνα φωτός για την Έρευνα, την Τεχνολογία και τον Άνθρωπο

Διοργανωτής:  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας ΕΙΕ

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Το pdf της παρουσίασης

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός

Λέξεις-Κλειδιά: "Επιστήμης - Κοινωνία" - Ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις:, 20ος αιώνας, Medicine::Medicine (General), Medicine::Ophthalmology, Medicine::Surgery, Science::Science (General), Technology::Applied optics. Photonics, Technology::Technology (General), Ιατρική::Ιατρική (Γενικά), Ιατρική::Οφθαλμολογία, Ιατρική::Χειρουργική, Μπακάλης Ναούμ, Τεχνολογία::Εφαρμοσμένη οπτική. Φωτονική, Τεχνολογία::Τεχνολογία (Γενικά), Φυσικές επιστημες (Γενικά)::Θετικές Επιστήμες (Γενικά), βελτίωση, εφαρμογές, ποιότητα, στοιχειακή ανάλυση, φως