Ανοιχτά Δεδομένα. Προκλήσεις και Ευκαιρίες: Η εμπειρία του OpenDataCloud

Ομιλητές: Σαΐδης Κώστας

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 30:24

Εκδήλωση: Ημερίδα: Ανοιχτό λογισμικό και δεδομένα σε επιχειρήσεις

Διοργανωτής:  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Μικρό Αμφιθέατρο

Το pdf της παρουσίασης

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός

Λέξεις-Κλειδιά: Ανοιχτά Δεδομένα, Ανοιχτά δημόσια δεδομένα, Ανοιχτό Λογισμικό, Επιστήμη::Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών, Σαΐδης Κώστας, Τεχνολογία::Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Τεχνολογία::Πληροφορική, Υποδομές, επιχειρήσεις

Φωτογραφίες