Ανοικτά δεδομένα για την ανάπτυξη της Ψηφιακής Οικονομίας – Η σημασία της αξιοποίησης του πληροφοριακού πλούτου των οργανισμών με μεθοδολογίες crowdsourcing

Φωτογραφίες