Ανοικτή Επιστήμη, Έρευνα και Τεχνολογία: Ανοικτή Έρευνα – Γιατί;

Ομιλητές: Δρ. Τσιαβός Πρόδρομος

Γλώσσα: Ελληνικά

Διάρκεια: 11:56

Εκδήλωση: Λίγο πριν τη Βραδιά Ερευνητή: Σύντομες παρουσιάσεις από Ερευνητές του ΕΙΕ και συνεργάτες – Συζήτηση

Διοργανωτής: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, The British Council

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο “Λεωνίδας Ζέρβας”

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία:  Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός

Λέξεις-Κλειδιά: Marie Skłodowska-Curie Actions, Έρευνα, Δρ. Τσιαβός Πρόδρομος, Ιστορία, Κύτταρο, Πειράματα, Τσιαβός Πρόδρομος, Φάρμακα

Leave a Reply