Ανοικτή Πρόσβαση στο Πρόγραμμα Oρίζοντας 2020

Ομιλητές: Τσουκαλά Βικτωρία

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 26:20

Εκδήλωση: Ημερίδα Κοινωνική Πρόκληση: Υγεία, Δημογραφική μεταβολή και Ευεξία στο Πρόγραμμα Oρίζοντας 2020 για την Έρευνα & την Καινοτομία της ΕΕ

Διοργανωτής:  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Το pdf της παρουσίασης

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Χρηματοδότηση Συνεργασίες

Λέξεις-Κλειδιά: Horizon 2020, Social Sciences::Demography. Population, Social Sciences::Social Sciences (General), Technology::Information technology, Technology::Technology (General), Έρευνα, Καινοτομία, Κοινωνικές επιστήμες ::Δημογραφία. Πληθυσμός, Κοινωνικές επιστήμες ::Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά), Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Ορίζοντας 2020, Τεχνολογία::Τεχνολογία (Γενικά), Τεχνολογία::Τεχνολογία της πληροφορίας, Τσουκαλά Βικτωρία, Υγεία