Αρωματικά φυτά για περιορισμό εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών

Ομιλητές: Ιατρού Κώστας

Γλώσσα: Ελληνικά

Διάρκεια: 32:05

Εκδήλωση: Έξαρση παρασιτικών νόσων

Διοργανωτής: Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) / ΕΙΕ

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο “Λεωνίδας Ζέρβας”

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός

Λέξεις-Κλειδιά: Έντομα, Ασθένεια, Βιολογία, Ιατρού Κώστας, Κουνούπια, Λεϊσμανίαση, Λύσσα, Νόσος, Φάρμακα

Leave a Reply