Βιοκατάλυση: μια εναλλακτική προσέγγιση

Ομιλητές: Ξενάκης Άρης

Γλώσσα: Ελληνικά

Διάρκεια: 43:11

Εκδήλωση: Πράσινη Χημεία

Διοργανωτής: Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας(ΙΒΦΧΒ) / ΕΙΕ

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο “Λεωνίδας Ζέρβας”

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Εκπαίδευση

Λέξεις-Κλειδιά: Βιομηχανική Παραγωγή, Ξενάκης Άρης, Οικολογία, Περιβάλλον, Πλανήτης, Υλικά, Φάρμακα

Leave a Reply