Ο Νίκος Ίσαρης από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ για την ενίσχυση της συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον Ορίζοντα 2020, καθώς και για τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα ελληνικής συμμετοχής.

Read more

Ο κ. Σκορδάς μίλησε για τα αποτελέσματα της πρώτης διετίας 2014-2015 του προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντα 2020, τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το πρόγραμμα FET.

Read more

Συνέντευξη με τον Aλέξανδρο Στρογγυλό, pro-ACTINA S.A. στο πλαίσιο της ημερίδας για την Κοινωνική Πρόκληση “Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και Ευημερία” στο Πρόγραμμα “Oρίζοντας 2020″ για την Έρευνα & την Καινοτομία της ΕΕ που πραγματοποίηθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, στις 3 Νοεμβρίου 2015, στο Εθνικό ΊΔρυμα Ερευνών.

Read more

Συνέντευξη με τον Σωτήρη Καρέλλα, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Εμπειρογνώμονας της Κοινωνικής Πρόκλησης “Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια” του Ορίζοντα 2020, στο πλαίσιο της Ενημερωτικής Ημερίδας για την Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020 που διοργάνωσε το ΕΚΤ στις 26 Οκτωβρίου 2015 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Read more

Συνέντευξη με τον Αριστοτέλη Μπότζιο-Βαλασκάκη, Συνεργάτης Δ/νσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο πλαίσιο της Ενημερωτικής Ημερίδας για την Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020 που διοργάνωσε το ΕΚΤ στις 26 Οκτωβρίου 2015 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Read more
Σελίδα 1 από 13112345...102030...Τελευταία »