Ομιλία με τίτλο “Προετοιμάζοντας το Μέλλον του Κοινού μας Παρελθόντος: Καλλιεργούμε τον Ενιαίο Ανοικτό Ψηφιακό Χώρο για τον Ελληνικό Πολιτισμό και την Εκπαίδευση”.

Read more

This video provides information regarding the navigation functions provided in the study “Greek Scientific Publications 1996-2010″. It demonstrates how readers can navigate through the charts and diagrams and customize data viewing according to their interests.

Read more

Στο video παρουσιάζονται οδηγίες σχετικά με τη λειτουργικότητα των διαγραμμάτων που αναπαριστούν τα δεδομένα της μελέτης του ΕΚΤ “Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010″. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες διαγραμμάτων που επιτρέπουν στο χρήστη την επιλογή, τη μεγέθυνση και την ταξινόμηση των δεδομένων, με σκοπό την βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης στα διαγράμματα.

Read more

Στο video παρουσιάζονται οι διαδικασίες διαχείρισης της υπηρεσίας ΑΒΕΚΤ e-opac. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στη βιβλιοθήκη στην οποία ανήκει η συλλογή με ειδικούς κωδικούς που διαθέτει του ΕΚΤ.

Read more

Στο video παρουσιάζονται οι διαδικασίες αναζήτησης – ανάκτησης βιβλιογραφικών εγγραφών και πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο που περιέχεται στην διαδικτυακή υπηρεσία ΑΒΕΚΤ e-opac.

Read more
Σελίδα 1 από 11