Ευρύτερος στόχος του Συνεδρίου είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Λιπιδίων.

Read more

The Final Conference will provide a forum for the official presentation of the Recommendations Report and stimulate a wider debate on open access to research data structured around themes identified as key in fostering change including research cultures and the re-use of data.

Read more

Το 10ο διεθνές συνέδριο της Οργανωτικής Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών θα διερευνήσει τη σχέση μεταξύ βιβλιοθηκών και επιχειρηματικότητας, συνδέοντάς τις με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Read more

European Funding for Regional Development in 2014-2020 EU reformed Cohesion Policy (2014 -2020), the principle investment tool for delivering the Europe 2020 goals for growth, innovation and development, lies at the center of WIRE2014 attention.

Read more

Τhe conference aims to highlight the important role SSH has to play, through its relevance and impact, in achieving the targets set out in Europe 2020 – the EU’s growth strategy for the current decade.

Read more
Σελίδα 1 από 212