Η συνάντηση αυτή διοργανώνεται από κοινού από το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στo πλαίσιo του ευρωπαϊκού έργου Cre-AM (Creativity REsearch Adaptive roadmap).

Read more

Σκοπός του Workshop είναι να συνδέσει νέες ιστοριογραφικές τάσεις που μελετούν τη συνδιαμόρφωση της διανοητικής ιδιοκτησίας (IPR) και των τεχνο-επιστημών με σύγχρονα ζητήματα πολιτικής για την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία (STI).

Read more

Βασικός στόχος της ομάδας είναι να προτείνει στρατηγική και πολιτικές για την ανοικτή διακυβέρνηση μέσα από τη μελέτη της ελληνικής και διεθνούς εμπειρίας και από συναντήσεις εργασίας με εμπλεκόμενους φορείς.

Read more

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα σημαντικότερα βήματα της υπό εξέλιξη διαδικασίας σχεδιασμού της Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών.

Read more

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, σας προσκαλεί σε συνάντηση εργασίας με θέμα τις “Ερευνητικές Υποδομές”.

Read more
Σελίδα 1 από 11