05 Ιαν 2014
Επόμενη εκδήλωση:   Γ’ Κύκλος Μορφωτικών Εκδηλώσεων ΕΙΕ “Θετικές Επιστήμες – Έρευνα – Φάρμακα και Υγεία: (Τρίτη, 9 & 16 Απριλίου) Σε περίπτωση που δεν σας εμφανίζεται η ζωντανή μετάδοση, επισκεφτείτε την σελίδα https://helpx.adobe.com/flash-player.html για να κάνετε flash update. Σε περίπτωση που δεν σας εμφανίζεται η ζωντανή μετάδοση και χρησιμοποιείται chrome, ενεργοποιήστε (allow) την επιλογή Flash [...] Read more
Σελίδα 1 από 11