05 Ιαν 2014
Επόμενη εκδήλωση:   Ζ’ Κύκλος Μορφωτικών Εκδηλώσεων ΕΙΕ “Η αρχαιολογία του υφάσματος ” (Τρίτη 04, 11 & 18 Δεκεμβρίου 2018) Εκδήλωση του ΕΛΟΤ με τίτλο «Κανονιστική εναρμόνιση και πρότυπα για τη θέσπιση εθνικών πολιτικών, τεχνική νομοθέτηση και δημόσιες συμβάσεις» Σε περίπτωση που δεν σας εμφανίζεται η ζωντανή μετάδοση, επισκεφτείτε την σελίδα https://helpx.adobe.com/flash-player.html για να κάνετε flash [...] Read more
Σελίδα 1 από 11