05 Ιαν 2014
Επόμενη εκδήλωση:   Δ’ κύκλος Μορφωτικών Εκδηλώσεων ΕΙΕ «Ελάσσονα» πρόσωπα της νεότερης ελληνικής ιστορίας: βιογραφικές προσεγγίσεις (Τρίτη 17 & 24 Απριλίου και 8 & 15 Μαίου). OPERAS Conference: “Open Scholarchy Communication in Europe. Adressing thw Coordination Chalenge” (Thurday 31 May & Friday 1 June 2018). Σε περίπτωση που δεν σας εμφανίζεται η ζωντανή μετάδοση, επισκεφτείτε την σελίδα https://helpx.adobe.com/flash-player.html [...] Read more
Σελίδα 1 από 11