Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 Οι ανασκαφές στον Ωρωπό μεταξύ 1986 και 2011 έφεραν στο φως έναν εκτεταμένο οικισμό των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων. Ο οικισμός αυτός εγκαταλείφτηκε στο τέλος της αρχαϊκής περιόδου, εξαιτίας πλημμυρών, και οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν ανατολικότερα, εκεί όπου οι σωστικές ανασκαφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας φέρνουν στο φως τα κατάλοιπα της πόλης του […]

Read more

15 & 16 January 2015 RECODE is organizing on the 15 and 16 January 2015 in Athens its Final Conference “Open Access to Research Data as a Driver for Open Science”. The conference is organized within EKT/NHRF’s 4th International Open Access Conference@EKT. The interest for the adoption of open access over the past years has […]

Read more

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2014 Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μέσω του προγράμματος “Ορίζοντας 2020″. Με το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020″, που αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία κατά την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ στοχεύει να επενδύσει περαιτέρω στην έρευνα […]

Read more
Σελίδα 5 από 512345