Χαιρετισμοί Εκδήλωσης Έρευνα, Καινοτομία και Πρότυπα, Βράβευση: Τιμή στους πιονιέρους της Τυποποίησης ΕΛΟΤ

Ομιλητές: Σαχίνη Εύη,Τόλκας Άγγελος, Χατζηνικολάου Παναγιώτης, Στεργίου Γεώργιος, Κομνηνός Στέφανος

Γλώσσα: Ελληνικά

Διάρκεια: 55:05

Εκδήλωση: Έρευνα, Καινοτομία και Πρότυπα

Διοργανωτής:  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας / Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα, Bασ. Κωνσταντίνου 48)

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία:  Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα

Λέξεις-Κλειδιά: Κομνηνός Στέφανος, Σαχίνη Εύη, Στεργίου Γεώργιος, Τόλκας Άγγελος, Χατζηνικολάου Παναγιώτης, αγορά, ακαδημαϊκή κοινότητα, βράβευση, επιχειρηματική κοινότητα, ερευνητική κοινότητα, προτυποποίηση, πρότυπα, τυποποίηση

Leave a Reply