Χαιρετισμός Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, Γενική Διεύθυνση “Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες”, Ευρωπαϊκή Επιτροπή