Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας