Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας