Χαιρετισμός – Εισαγωγή, Διευθύντριας Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Ομιλητές: Σαχίνη Eύη

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 05:54

Εκδήλωση: Ενημερωτική ημερίδα: Το Πρόγραμμα Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020

Διοργανωτής:  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Χρηματοδότηση Συνεργασίες, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα

Λέξεις-Κλειδιά: 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Horizon 2020, Έρευνα, Ενέργεια, Καινοτομία, Ορίζοντας 2020, Σαχίνη Εύη, Στατιστικά