Χαιρετισμός Προέδρου Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην Ημερίδα για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)