Χαιρετισμός Προέδρου Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην Ημερίδα Κοινωνική Πρόκληση “Υγεία, Δημογραφική μεταβολή και Ευεξία”, Μέρος α΄