Διαμορφώνοντας τον ενιαίο ψηφιακό χώρο επιστήμης και πολιτισμού

Πώς η συνεισφορά δεδομένων σε διαφορετικά αποθετήρια καθώς και η συμμετοχή στα ερευνητικά και στρατηγικά τους προγράμματα συμβάλλουν στην αειφορία των οργανισμών πολιτιστικής αναφοράς; Τι εννοούμε με τον ενάρετο κύκλο παραγωγής αξίας;

Ομιλητές: Evi Sachini

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 

Εκδήλωση: PS Value Talks Ψηφιακή Αειφορία/Νέες Προοπτικές για Μουσεία και Πολιτιστικούς Οργανισμούς

Διοργανωτής:  PostScriptum, Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης INNOVATHENS, Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Χώρος: INNOVATHENS Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα

Λέξεις-Κλειδιά: