Ευκαιρίες για ελληνικές Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και παράγοντες επιτυχίας