Έρευνα, Καινοτομία και Πρότυπα

Έρευνα, Καινοτομία και Πρότυπα

21 Φεβ
838
Views

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), συντονιστής του δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas, και το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας / Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ) διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα “Έρευνα, καινοτομία και Πρότυπα”, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014, ώρες 09:00-16:00, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας.Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Τα πρότυπα συμβάλλουν σημαντικά στη σύνδεση έρευνας, καινοτομίας και αγοράς. Υποστηρίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις, την έρευνα και την καινοτομία, διασφαλίζοντας την ευρεία χρήση και διάδοση της γνώσης και των τεχνολογιών.

Στόχος της ΕΕ είναι η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020.Ο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, εθνικός οργανισμός για την τυποποίηση, και το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και κεντρικός φορέας για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την επιχειρηματικότητα, υποστηρίζουν την ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα σε θέματα τυποποίησης/προτυποποίησης.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση σχετικά με τον ρόλο και τη συμβολή των προτύπων στην έρευνα και την καινοτομία, τους τρόπους αξιοποίησης των εργαλείων της τυποποίησης στα ερευνητικά έργα, αλλά και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των ερευνητικών και τυποποιητικών έργων. Η καλύτερη αξιοποίηση τη τυποποίησης και των προτύπων στα ερευνητικά έργα αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Φωτογραφίες

Έρευνα, Καινοτομία και Πρότυπα

0 Comments

Leave a Reply