Ενημερωτική ημερίδα: Το Πρόγραμμα Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020

Ενημερωτική ημερίδα: Το Πρόγραμμα Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020

24 Ιαν
738
Views

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Στόχος του Προγράμματος “Ενέργεια” στον Ορίζοντα 2020 είναι η μετάβαση σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης έλλειψης πόρων, των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών και της κλιματικής αλλαγής. Με το νέο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), που αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ θα επενδύσει περαιτέρω στην Έρευνα και την Καινοτομία στον τομέα της Ενέργειας, υποστηρίζοντας σχετικές δράσεις που προωθούν την ανάπτυξη στους τομείς της επιστήμης, της βιομηχανίας και των κοινωνικών προκλήσεων. Για την περίοδο 2014-15 έχουν ήδη ανακοινωθεί δεκαοκτώ προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 1,128 δισ. ευρώ. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Αλέξανδρος Κοτρωνάρος και Δρ. Βασίλειος Κουγιώνας παρουσίασαν το πρόγραμμα “Ενέργεια” στους διαφορετικούς πυλώνες του προγράμματος “Ορίζοντας 2020″ της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία. Ο Εθνικός Εκπρόσωπος για το Πρόγραμμα Ενέργεια Καθ. Εμμανουήλ Κακαράς και ο Εμπειρογνώμονας για το Πρόγραμμα Δρ Αθανάσιος Στούμπος παρουσίασαν τις ελληνικές προτεραιότητες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τις επιχειρήσεις του τομέα, καθώς και στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, όπως προκύπτουν από τις σχετικές εκδόσεις και τις βιβλιομετρικές μελέτες του οργανισμού

Ενημερωτική ημερίδα: Το Πρόγραμμα Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020