Ενημερωτική Παρουσίαση Δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas

Ομιλητές: Σιαμπέκου Χριστιάνα

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 13:24

Εκδήλωση: eVoting: Ανοιχτή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας για την Προώθηση της Καινοτομίας στις Επιχειρήσεις – Παρουσιάσεις

Διοργανωτής:  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Το pdf της παρουσίασης

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα

Λέξεις-Κλειδιά: Technology::Information technology, Technology::Management information systems, Technology::Technology (General), eVoting: Ανοιχτή Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας για την Προώθηση της Καινοτομίας στις Επιχειρήσεις – Παρουσιάσεις, Δημόσιος Τομέας, Εκλογές, Ηλεκτρονική Ψηφοφορία, Λογισμικό, Πλατφόρμα, Πληροφοριακό Σύστημα, Σιαμπέκου Χριστιάνα, Τεχνολογία::Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης, Τεχνολογία::Τεχνολογία (Γενικά), Τεχνολογία::Τεχνολογία της πληροφορίας