Επαναστατικά Κινήματα στη νεώτερη Ευρώπη Πολιτική & Πολιτισμός

Επαναστατικά Κινήματα στη νεώτερη Ευρώπη Πολιτική & Πολιτισμός

14 Ιαν
4633
Views

Τα επαναστατικά κινήματα στην Ευρώπη από το τέλος του 18ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα καθόρισαν τη διαμόρφωση της νεώτερης ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Ερευνητές του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και ειδικοί επιστήμονες θα μιλήσουν για τις κρίσιμες ιστορικές εξελίξεις στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Ρωσία και για τον αντίκτυπό τους στις τέχνες.

Επαναστατικά Κινήματα στη νεώτερη Ευρώπη Πολιτική & Πολιτισμός

0 Comments

Leave a Reply