Επιφανειακή έρευνα και αστική αρχαιολογία

Ομιλητές: Λώλος Γιάννης

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 01:31:49

Εκδήλωση: Επιστήμης Κοινωνία - Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις - Α΄ Κύκλος Ομιλιών: Ματιές στην πόλη

Διοργανωτής:  Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Το pdf της παρουσίασης

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός

Λέξεις-Κλειδιά: Αστικά κέντρα, Γεωγραφική τοποθεσία, Εφαρμοσμένες Τέχνες, Λώλος Γιάννης, Μελέτες