Επιστήμης Κοινωνία – Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις – Α΄ Κύκλος Ομιλιών: Ματιές στην πόλη

Επιστήμης Κοινωνία – Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις – Α΄ Κύκλος Ομιλιών: Ματιές στην πόλη

04 Νοε
1745
Views

Οι πόλεις αποτέλεσαν στην αρχαιότητα, όπως συνεχίζουν να αποτελούν και σήμερα, νευραλγικά κέντρα οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Η πολυπλοκότητα των αστικών δομών και των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη των αρχαίων αστικών κέντρων θέτει ερωτήματα που απασχολούν τα ερευνητικά πεδία της αρχαιολογίας και της αρχιτεκτονικής. Οι δύο ειδικότητες εξετάζουν τις πόλεις φαινομενικά από διαφορετική οπτική γωνία, κάτι που καθιστά ίσως αναγκαία τη μεταξύ τους διεπιστημονική προσέγγιση. Ο κύκλος ομιλιών θα φέρει σε επαφή αρχιτέκτονες και αρχαιολόγους, ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο μια συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους οι δύο ειδικότητες προσεγγίζουν και προσπαθούν να κατανοήσουν τις πόλεις. Με αυτή τη λογική, αρχιτέκτονες και αρχαιολόγοι θα παρουσιάσουν μέσα από «περιπτώσεις μελέτης» (case studies) τις μεθόδους που εφαρμόζουν οι δύο ειδικότητες στη μελέτη των αστικών κέντρων, εντοπίζοντας τις πιθανές μεταξύ τους συγκλίσεις και τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια προσέγγιση.

Επιστήμης Κοινωνία – Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις – Α΄ Κύκλος Ομιλιών: Ματιές στην πόλη