Επιστήμης Κοινωνία – Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις – Ε΄ Κύκλος Ομιλιών: Δεδομένα και Κοινωνία

Επιστήμης Κοινωνία – Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις – Ε΄ Κύκλος Ομιλιών: Δεδομένα και Κοινωνία

21 Απρ
1852
Views

Η εκδήλωση με τίτλο “Δεδομένα και Επιχειρηματικότητα” πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε’ κύκλου Μορφωτικών Εκδηλώσεων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) “Επιστήμης Κοινωνία”, με θέμα “Δεδομένα και Kοινωνία” που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Ομιλητές από διαφορετικούς κλάδους και με διαφορετικό προσανατολισμό έρχονται να ξεκινήσουν έναν δημόσιο διάλογο για τον τρόπο που η χρήση των δεδομένων αλλάζει την καθημερινότητα και την κοινωνία μας. Γιατί η εισαγωγή των μεγάλων δεδομένων στην ερευνητική διαδικασία ανοίγει το δρόμο για μια διαφορετικού τύπου επιστήμη;

Ποιος ο ρόλος των δεδομένων στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων; Πώς τα δεδομένα συνδέονται με την έξυπνη εξειδίκευση και την περιφερειακή ανάπτυξη; Τι θα πει για μια νεοφυή επιχείρηση να κάνει χρήση των ανοικτών δεδομένων; Τι έχει να πει η τέχνη για μια κοινωνία που ολοένα και περισσότερο εξαρτά την ύπαρξή της από τα ψηφιακά δεδομένα και τα υπολογιστικά δίκτυα;

Με τις τρεις ενότητες ομιλιών προσεγγίζουμε τα ζητήματα που θέτουν τα δεδομένα σε επιστήμη, επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα και αναζητούμε το στίγμα τους στην κοινωνία της γνώσης.

Φωτογραφίες

Επιστήμης Κοινωνία – Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις – Ε΄ Κύκλος Ομιλιών: Δεδομένα και Κοινωνία