Επιστήμης Κοινωνία – Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις – Β΄ Κύκλος Ομιλιών: Η εξέλιξη των υλικών – Η συμβολή των υλικών στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού – Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον

Επιστήμης Κοινωνία – Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις – Β΄ Κύκλος Ομιλιών: Η εξέλιξη των υλικών – Η συμβολή των υλικών στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού – Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον

20 Ιαν
1913
Views

Η ιστορική εξέλιξη των υλικών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξέλιξη του ανθρώπου και τη μετάβασή του από την προϊστορία στην ιστορία. Η ανάπτυξη νέων υλικών και η εξέλιξη υπαρχόντων είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η πρόοδος της ανθρωπότητας σε όλες τις διαστάσεις της, από την καθημερινότητα, την υγεία, την επιστήμη ακόμη και τις τέχνες. Στόχος του παρόντος κύκλου ομιλιών είναι η παρουσίαση της συμβολής κάποιων βασικών υλικών στην ανάπτυξη του πολιτισμού καθώς και η ανάλυση των δυνατοτήτων και των εφαρμογών νέων υλικών για το μέλλον. Επιπλέον, θα χαρτογραφηθούν οι μελλοντικές ανάγκες σε υλικά με νέες βελτιωμένες ιδιότητες και η έρευνα που επιτελείται πάνω σε αυτά.

Επιστήμης Κοινωνία – Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις – Β΄ Κύκλος Ομιλιών: Η εξέλιξη των υλικών – Η συμβολή των υλικών στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού – Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον