Εργαλείο παρακολούθησης ενεργeιακής κατανάλωσης Data Center

Ομιλητές: Σίμος Μιχαήλ-Άγγελος

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 36:36

Εκδήλωση: Ημερίδα: Ανοιχτό λογισμικό και δεδομένα σε επιχειρήσεις

Διοργανωτής:  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Μικρό Αμφιθέατρο

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός

Λέξεις-Κλειδιά: Ανοιχτά Δεδομένα, Ανοιχτά δημόσια δεδομένα, Ανοιχτό Λογισμικό, Επιστήμη::Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών, Σίμος Μιχαήλ-Άγγελος, Τεχνολογία::Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Τεχνολογία::Πληροφορική, Υποδομές, επιχειρήσεις

Φωτογραφίες