Φαρμακευτικές στρατηγικές για παρεμπόδιση μετάδοσης παθογόνων

Ομιλητές: Λουκέρης Αθανάσιος

Γλώσσα: Ελληνικά

Διάρκεια: 37:50

Εκδήλωση: Έξαρση παρασιτικών νόσων

Διοργανωτής: Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) / ΕΙΕ

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο “Λεωνίδας Ζέρβας”

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός

Λέξεις-Κλειδιά: Έντομα, Ασθένεια, Βιολογία, Κουνούπια, Λεϊσμανίαση, Λουκέρης Αθανάσιος, Λύσσα, Νόσος, Φάρμακα

Leave a Reply