Οι ελληνικές προτεραιότητες για το πρόγραμμα Ενέργεια