Η φτώχεια των πλουσίων ή πολιτική για τους φτωχούς

Ομιλητές: Γάσπαρης Χαράλαμπος, Τσικνάκης Κώστας, Κωνσταντινίδου Κατερίνα

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 01:39:38

Εκδήλωση: Επιστήμης - Κοινωνία - Ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις: Β΄ Κύκλος Ομιλιών Παλιά και νέα φτώχεια και η εξουσία του χρήματος

Διοργανωτής:  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Επιστημονικός σύμβουλος έκδοσης: Αναγνωστάκης Ηλίας

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός

Λέξεις-Κλειδιά: "Επιστήμης - Κοινωνία" - Ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις:, 16ος αιώνας, History::History (General), History::History (General)::Medieval history, Social Sciences::Social history and conditions. Social problems.Social reform, Βενετοκρατία, Γάσπαρης Χαράλαμπος, Ιστορία::Ιστορία (Γενικά), Ιστορία::Ιστορία (Γενικά)::Μεσαιωνική Ιστορία, Κέρκυρα, Κοινωνικές επιστήμες ::Κοινωνική ιστορία και συνθήκες. Κοινωνικά προβλήματα. Κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, Κρήτη, Κωνσταντινίδου Κατερίνα, Πρόσφυγες, Τσικνάκης Κώστας, Φεουδαρχία, Φτώχεια