Οι μεγαλέμποροι του Νότου της Ρωσίας, 1815-1863, από τα ρωσικά αρχεία