Η μουσική στην Ιταλία την εποχή του Risorgimento

Ομιλητές: Μαλιάρας Νίκος

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 39:48

Εκδήλωση: Επαναστατικά Κινήματα στη νεώτερη Ευρώπη Πολιτική & Πολιτισμός

Διοργανωτής:  Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών (ΚΝΕ)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Εκπαίδευση

Λέξεις-Κλειδιά: 18ος αιώνας, 20ος αιώνας, Έρευνα, Ιταλία, Μαλιάρας Νίκος, Πόλεμος, τέχνη

Leave a Reply