Οι ΤΠΕ στον πυλώνα “Κοινωνικές Προκλήσεις” του Ορίζοντα 2020