Ημερίδα για τη Διεθνή Διάσταση του Erasmus+ στον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ημερίδα για τη Διεθνή Διάσταση του Erasmus+ στον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

05 Δεκ
790
Views

Στις 5 Δεκεμβρίου 2014, το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα του Erasmus+ διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης επικεντρωμένη στη διεθνή διάσταση του προγράμματος Erasmus+. Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στελέχη της Εθνικής Μονάδας που θα αναλύσουν τις πολιτικές και τις δράσεις του προγράμματος, καθώς και Έλληνες καθηγητές Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης οι οποίοι θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές στο πλαίσιο δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Erasmus+ (Erasmus Mundus, Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα, Σχέδια Ανάπτυξης Ικανοτήτων στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δραστηριότητες Jean Monnet, κ.ά.).

Ημερίδα για τη Διεθνή Διάσταση του Erasmus+ στον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης