Ημερίδα για την εφαρμογή του νέου Νόμου για τα Ανοιχτά Δεδομένα στο Δημόσιο Τομέα

Ημερίδα για την εφαρμογή του νέου Νόμου για τα Ανοιχτά Δεδομένα στο Δημόσιο Τομέα

24 Νοε
797
Views

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών του ελληνικού δημοσίου σε ζητήματα θεσμικού πλαισίου και εφαρμογής της νέας πολιτικής για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας και ειδικότερα, σύμφωνα και με το συνημμένο πρόγραμμα, στους παρακάτω άξονες: Εισαγωγή στα ανοικτά δεδομένα, βασικές έννοιες. Παραδείγματα αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων του δημοσίου. Το θεσμικό πλαίσιο για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας. Η ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας. Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Εφαρμογή της νέας πολιτικής για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας. Τεχνικά θέματα για την ανοικτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας. Καταγραφή, συλλογή και διάθεση, μεθοδολογίες, πρότυπα. Η Ομάδα Εργασίας Ανοιχτών Δεδομένων της Εταιρίας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) – https://opendata.ellak.gr/ θα παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές αξιοποίησης ανοικτών δεδομένων του δημοσίου τομέα από το Public Spending και το geodata.gov.gr. Θα υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης της ημερίδας μέσω ζωντανής αναμετάδοσης (live streaming) στη διεύθυνσηhttp://www.ekt.gr/events/live/

Ημερίδα για την εφαρμογή του νέου Νόμου για τα Ανοιχτά Δεδομένα στο Δημόσιο Τομέα