Ημερίδα Κοινωνική Πρόκληση “Υγεία, Δημογραφική μεταβολή και Ευεξία” στο Πρόγραμμα “Oρίζοντας 2020″ για την Έρευνα & την Καινοτομία της ΕΕ

Ημερίδα Κοινωνική Πρόκληση “Υγεία, Δημογραφική μεταβολή και Ευεξία” στο Πρόγραμμα “Oρίζοντας 2020″ για την Έρευνα & την Καινοτομία της ΕΕ

20 Δεκ
756
Views

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Εθνικά Σημεία Επαφής για το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020″ (Horizon 2020), το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία την περίοδο 2014-2020, οργάνωσαν ημερίδα για την Κοινωνική Πρόκληση “Υγεία, Δημογραφική μεταβολή και Ευεξία” του προγράμματος “Oρίζοντας 2020″ για την Έρευνα & την Καινοτομία της ΕΕ.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην εκδήλωση, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δρ Χ. Κυριακοπούλου (Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας) παρουσίασε το πρόγραμμα εργασίας του 2014-2015 για την Κοινωνική Πρόκληση 1 “Υγεία, Δημογραφική μεταβολή και Ευεξία”. Παρουσιαστηκαν επίσης η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση (“European Innovation Partnership Active & Healthy Ageing”) καθώς και οι Συμπράξεις Δημόσιου/Δημοσίου & Δημόσιου/Ιδιωτικού Τομέα (Public-Public Partnerships – P2Ps & Public-Private Partnerships – PPPs), όπου υπήρξε εθνική συμμετοχή, καθώς και οι ερευνητικές υποδομές στον χώρο των Επιστημών Υγείας.

Το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”, το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία την περίοδο 2014-2020, αναμένεται να διαθέσει περισσότερα από 7 δισ. ευρώ στον τομέα “Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευεξία”, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών για την ευγηρία. Σημειώνεται ότι το 20% του προϋπολογισμού απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μέσα από συνεργατικά έργα (13%) και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜΜΕ (7%).

Ημερίδα Κοινωνική Πρόκληση “Υγεία, Δημογραφική μεταβολή και Ευεξία” στο Πρόγραμμα “Oρίζοντας 2020″ για την Έρευνα & την Καινοτομία της ΕΕ