Ημερίδα: Το FI-WARE ως εργαλείο χρηματοδότησης αξιοποιώντας ανοικτές τεχνολογίες για νεοφυείς επιχειρήσεις

Ημερίδα: Το FI-WARE ως εργαλείο χρηματοδότησης αξιοποιώντας ανοικτές τεχνολογίες για νεοφυείς επιχειρήσεις

24 Ιουλ
1152
Views

Στόχος του προγράμματος: Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα FI-WARE Accelerator στοχεύει στην ενίσχυση µικροµεσαίων (SME’s) και νεοφυών (start-ups) επιχειρήσεων που είναι προσανατολισµένες σε τεχνολογικούς τοµείς όπως: Έξυπνες Πόλεις (Smart cities), Υγεία, Μεταφορές, Ενέργεια, Πληροφορική, κ.ά., ενθαρρύνοντας την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών βασισµένων σε καινοτόµες υπηρεσίες και εφαρµογές πληροφορικής και διαδικτύου (τεχνολογία FI-WARE). Πρόκειται για µια ανοιχτή πλατφόρµα µε στόχο τη δηµιουργία ενός βιώσιµου οικοσυστήµατος που στόχο έχει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα προκύψουν από το νέο κύµα της ψηφιοποίησης που προκαλείται από τη διάχυση των πρόσφατων τεχνολογιών του. Δικαιούχοι: Το FI-WARE θα χρηµατοδοτήσει µε το συνολικό ποσό των 80 εκατ. € επιχειρηµατίες, ώστε να εκµεταλλευθούν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την αυξηµένη ζήτηση για έξυπνες ψηφιακές λύσεις σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας

Φωτογραφίες

Ημερίδα: Το FI-WARE ως εργαλείο χρηματοδότησης αξιοποιώντας ανοικτές τεχνολογίες για νεοφυείς επιχειρήσεις