Συνέντευξη με τον Γιώργο Πρεβελάκη #WIRE2014eu

Συνέντευξη με ττον Γιώργο Πρεβελάκη, Μόνιμος Αντιπροσώπος της Ελλάδας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου WIRE 2014 Conference, Week of Innovative Regions in Europe, 12-13 Ιουνίου, Αθήνα.

Ομιλητές: George Prevelakis

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 09:13

Εκδήλωση:  Week of Innovative Regions in Europe 2014 (WiRE2014)

Διοργανωτής: The National Documentation Centre of Greece (EKT), General Secretariat for Research and Technology (GSRT)

Χώρος: Aegli Zappiou Kipos Zappiou, Athens 10557, Greece

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Χρηματοδότηση Συνεργασίες, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα

Λέξεις-Κλειδιά:  Wire 2014 Interviews, Πρεβελάκης Γεώργιος Στυλιανός