Συνέντευξη με τον Γιάννη Στοΐτση #WIRE2014eu

Συνέντευξη με τον Γιάννη Στοΐτση, COO, Agro-Know Technologies. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Week of Innovative Regions in Europe WIRE 2014, 12-13 Ιουνίου, Αθήνα.

Ομιλητές: Giannis Stoitsis

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 02:45

Εκδήλωση:  Week of Innovative Regions in Europe 2014 (WiRE2014)

Διοργανωτής: The National Documentation Centre of Greece (EKT), General Secretariat for Research and Technology (GSRT)

Χώρος: Aegli Zappiou Kipos Zappiou, Athens 10557, Greece

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Χρηματοδότηση Συνεργασίες, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα

Λέξεις-Κλειδιά:  Wire 2014 Interviews, Στοίτσης Ιωάννης