Συνέντευξη με τη Ρόδη Κράτσα #WIRE2014eu

Συνέντευξη με τη Ρόδη Κράτσα, Greek MEP and Member of the Committee on Regional Development, Vice-President of the European Parliament 2007-2012. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου WIRE 2014 Conference, Week of Innovative Regions in Europe, 12-13 Ιουνίου, Αθήνα.

Ομιλητές: Rodi Kratsa

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 04:43

Εκδήλωση:  Week of Innovative Regions in Europe 2014 (WiRE2014)

Διοργανωτής: The National Documentation Centre of Greece (EKT), General Secretariat for Research and Technology (GSRT)

Χώρος: Aegli Zappiou Kipos Zappiou, Athens 10557, Greece

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Χρηματοδότηση Συνεργασίες, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα

Λέξεις-Κλειδιά:  Wire 2014 Interviews, Κράτσα Ρόδη