Ιnterview with Wolfgang Burtscher #WIRE2014eu

Ιnterview with Wolfgang Burtscher, Deputy Director-General for Research & Innovation, DG Research & Innovation, European Commission. The interview took place during the international conference Week of Innovative Regions in Europe, WIRE 2014, 12-13 June, Athens, Greece.

Ομιλητές: Wolfgang Burtscher

Γλώσσα:  Αγγλικά

Διάρκεια: 03:39

Εκδήλωση:  Week of Innovative Regions in Europe 2014 (WiRE2014)

Διοργανωτής: The National Documentation Centre of Greece (EKT), General Secretariat for Research and Technology (GSRT)

Χώρος: Aegli Zappiou Kipos Zappiou, Athens 10557, Greece

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Χρηματοδότηση Συνεργασίες, Καινοτομία Επιχειρηματικότητα

Λέξεις-Κλειδιά:  Burtscher Wolfgang, Wire 2014 Interviews