Καθημερινός και κοινωνικός βίος των βυζαντινών – Οι στόχοι ενός προγράμματος

Ομιλητές: Λεοντσίνη Μαρία

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 13:28

Εκδήλωση: Συμπόσιο: Γεύση και μνήμη II - Πολυεπίπεδη συμμετοχική εκδήλωση με λόγο, ήχο, εικόνα και υλικά τεχνουργήματα

Διοργανωτής:  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός, Εκπαίδευση

Λέξεις-Κλειδιά: Agriculture::Agriculture (General), Agriculture::Plant Culture, Auxiliary sciences of History::Archaeology, History::History of Greece::Ancient Greece, Αμπελώνες, Βιοαρχαιολογία, Βοηθητικές επιστήμες της Ιστορίας::Αρχαιολογία, Γαστρονομία, Γεωργία::Γεωργία (Γενικά), Γεωργία::Φυτική καλλιέργεια, Γεωργικός πολιτισμός, Ελαιόλαδο, Ζωικά προϊόντα, Ζωοαρχαιολογία, Ιστορία::Ιστορία της Ελλάδας::Αρχαία Ελλάδα, Καλλιέργεια αμπέλου, Καλλιέργεια ελιάς, Κεραμεική, Κρασί, Κτηνοτροφικά προϊόντα, Λάδι, Λεοντσίνη Μαρία, Οίνος, Παλαιοβοτανική, Πολιτιστικές ταυτότητες, Συμπόσιο: Γεύση και μνήμη II - Πολυεπίπεδη συμμετοχική εκδήλωση με λόγο ήχο εικόνα και υλικά τεχνουργήματα, διατροφή