Λεϊσμανίαση: νέα γνώση για μια παλιά και παραμελημένη νόσο

Ομιλητές: Ντότσικα Eλένη

Γλώσσα: Ελληνικά

Διάρκεια: 30:40

Εκδήλωση: Έξαρση παρασιτικών νόσων

Διοργανωτής: Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) / ΕΙΕ

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο “Λεωνίδας Ζέρβας”

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός

Λέξεις-Κλειδιά: Έντομα, Ασθένεια, Βιολογία, Κουνούπια, Λεϊσμανίαση, Λύσσα, Ντότσικα Eλένη, Νόσος, Φάρμακα

Leave a Reply