Ματιές στην Πόλη: Μία πρώτη σύνθεση

Ομιλητές: Ζαρμακούπη Μάνθα

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 56:25

Εκδήλωση: Επιστήμης Κοινωνία - Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις - Α΄ Κύκλος Ομιλιών: Ματιές στην πόλη

Διοργανωτής:  Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός

Λέξεις-Κλειδιά: Αστικά κέντρα, Γεωγραφική τοποθεσία, Εφαρμοσμένες Τέχνες, Ζαρμακούπη Μάνθα, Μελέτες