Μετάβαση της τεχνολογικής πλατφόρμας Mint από την Oracle στην Postgres

Ομιλητές: Παπαδόπουλος Ξενοφών

Γλώσσα:  Ελληνικά

Διάρκεια: 26:11

Εκδήλωση: Προηγμένες Εφαρμογές της βάσης δεδομένων PostgreSQL

Διοργανωτής:  Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Χώρος: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, αίθουσα εκπαιδεύσεων ΑΒΕΚΤ

Το βίντεο στο αποθετήριο Ήλιος

Κατηγορία: Επιστήμη Τεχνολογία Πολιτισμός

Λέξεις-Κλειδιά: Enterprise Europe Network-Hellas, Oracle, PostgreSQL, Science::Electronic computers. Computer Science, Science::Science (General), Technology::Information technology, Technology::Technology (General), Ανοιχτά Δεδομένα, Ανοιχτό Λογισμικό, Ανοιχτός Κώδικας, Βάσεις δεδομένων, Παπαδόπουλος Ξενοφών, Προηγμένες Εφαρμογές της βάσης δεδομένων PostgreSQL, Τεχνολογία::Τεχνολογία (Γενικά), Τεχνολογία::Τεχνολογία της πληροφορίας, Φυσικές επιστημες (Γενικά)::Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών, Φυσικές επιστημες (Γενικά)::Θετικές Επιστήμες (Γενικά)